Türkiye Ekonomisi ve Dünyadaki Yeri


Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisi Şubat 2001 Krizinden sonra süratli bir büyüme sürecine girmiş, ülke 2002-2011 döneminde ortalama %6,5 seviyesinde seyretmiştir.  büyümüştür. 2011 senesinde Türkiye, G-20 ülkeleri arasında Çin (%9,3) ve Arjantin’in (%8,9) sonrasında %8,5 büyüme seviyesi ile en süratli büyüyen üçüncü ekonomi olmuştur.

Türkiye 2010 yılı bilgilerine göre Türkiye ekonomisi, cari fiyatlarla yaklaşık  734,4 milyar dolar GSYH büyüklüğe ulaşarak  dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olmuştur.

Türkiye Nüfusu ve Ekonomi

2011 bilgilerine Türkiye nüfus bakımından dünyanın en kalabalık 19’ncu ülkesidir. GSYH büyüklüğüne bakıldığında dünyanın en büyük 20 ülkesi içinde bulunan Türkiye, oran olarak kalabalık ve çoğalan nüfusu nedeniyle şahıs başına milli gelirde GSYH sıralamasına göre daha gerilerde kalmaktadır. 2010 senesinde Türkiye’de cari fiyatlarla şahıs başına milli gelir aşağı yukarı 10.156 dolar (dünya listelenmesinde 47’nci) iken, SGP’ye göe şahıs başına milli gelir aşağı yukarı 15.340 dolardır (dünya listelenmesinde 42’nci ülke).

Türkiye, beşeri kalkınma başka bir ifadeyle insani ilerleme yönünden dünya ülkeleri arasında ekonomik gelişmişlik düzeyiyle paralel bir noktada değildir. Dünyanın ilk 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye, beşeri kalkınma endeksi (insani ilerleme endeksi) listelenmesinde 187 ülke arasında 92’nci sıradadır.

Türkiye’de vatan içi tasarruflar / GSYH seviyesi giderek düşmektedir. Türkiye’deki tasarruf eğilimi seviyesi genel olarak bakıldığında orta gelir grubundaki ülkelerle benzer niteliktedir. Tasarruf seviyesi Türkiye gibi yüksek büyüme hızına sahip ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin tasarruf seviyesi bu ülkelere göre düşük düzeyde kalmaktadır.

2000-2008 döneminde Çin’de ortalama tasarruf seviyesi aşağı yukarı %46 iken, bu Türkiye’de aşağı yukarı %17’dir. (Dünya Bankası ve Kalkınma Bakanlığı). Nispi olarak bir hayli yüksek büyüme oranlarının bulunduğu dönemde ülke içi tasarrufların düşmesi, yatırımların finansmanında yabancı tasarruflara olan isteği daha da arttırmaktadır.


İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*